Okładka książki Wisława Szymborska. Wybór Poezji

Wydawnictwo Ossolineum
Wrocław 2016

Wojciech Ligęza (wybór, wstęp i opracowanie)

Wisława Szymborska – Wybór poezji

Nagroda Krakowskiej Książki Miesiąca Października 2017

O książce

Jury „Nagrody Krakowska Książka Miesiąca” uhonorowało tytułem „Krakowskiej Książki Miesiąca Października” „Wybór Poezji” Wisławy Szymborskiej za wybór, wstęp i opracowanie Profesora Wojciecha Ligęzy.

Wisława Szymborska (1923–2012) – poetka i felietonistka, jedna z najwybitniejszych pisarek polskich XX wieku. Laureatka Literackiej Nagrody Nobla w roku 1996. Debiutowała w 1952 roku utrzymanym w konwencji socrealistycznej tomem wierszy Dlatego żyjemy, w roku 2012 ukazał się jej ostatni zbiór poetycki, zatytułowany Wystarczy. Komplet felietonów poetki, pisanych w latach 1967–2002, ukazał się w tomie Wszystkie lektury nadobowiązkowe (2005). Twórczość literacka Szymborskiej przetłumaczona została na ponad 40 języków. Przez całe dorosłe życie była związana z Krakowem. Współpracowała m.in. z „Życiem Literackim”, „NaGłosem”, „Tygodnikiem Powszechnym” i „Gazetą Wyborczą”. Członkini i założycielka Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, członkini Polskiej Akademii Umiejętności, PEN Clubu i Amerykańskiej Akademii Sztuki i Literatury. Laureatka wielu polskich i zagranicznych nagród literackich. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1974) i Orderem Orła Białego (2011).
Jedna z poezji najambitniejszych intelektualnie, jeden ze światów poetyckich o najciekawszym sposobie istnienia.

Jerzy Kwiatkowski

* * *

Po dwudziestu latach od Nagrody Nobla popularność dzieła Wisławy Szymborskiej nie słabnie. Ta poezja powściągliwości uczuć, przewrotnego humoru, filozoficznej głębi oraz przenikliwego namysłu nad tym, kim jest człowiek, doczekała się tak wielu komentarzy naukowych i krytycznych, że wypełniłyby one dużą bibliotekę. Po wiersze Noblistki chętnie sięgają miłośnicy poezji, w szkolnej oraz uniwersyteckiej edukacji nie sposób pominąć nazwiska Szymborskiej, a jej wiersze inspirują muzyków, plastyków, filmowców. Kiedy zajrzymy do Internetu, to okaże się, iż lawinowo narasta czytanie i komentowanie utworów poetyckich Wisławy Szymborskiej.
A jednak edycja najcelniejszych utworów poetki w Bibliotece Narodowej jest potrzebna. Objaśnienia wierszy uświadamiają, jak rozległa jest erudycja Szymborskiej – ukryta w pozornie prostych stwierdzeniach i potocznej rozmowie z czytelnikami. Zaś Wstęp staje się przewodnikiem po najważniejszych tematach, motywach i rozwiązaniach formalnych tej poezji. Nie mogło w nim także zabraknąć uwag o biografii poetki, zmiennych czasach historycznych oraz omówienia felietonów, limeryków i kolaży Szymborskiej.
Wisława Szymborska nie należy do pisarzy, którzy eksponują zdarzenia z własnego życia i tworzą biograficzne legendy. To, co prywatne, staje się w tej poezji punktem wyjścia dla rozmyślań filozoficznych, a to, co jednostkowe – przekształca się w uniwersalne.

Ze Wstępu Wojciecha Ligęzy

Wisława Szymborska - Wybór Poezji

Linki do audycji radiowej, w czasie której prof. Wojciech Ligęza i Redaktor Naczelny Wydawnictwa Ossolineum Dariusz Sośnicki mówili o książce (rozmowa na żywo w Radiu Wrocław, fragmenty wyemitowane na antenie Dwójki):

O autorze

Wojciech LigęzaProf. dr. hab. Wojciech Ligęza to często publikujący na łamach „Akcentu” historyk literatury, krytyk, eseista, kierownik Katedry Historii Literatury Polskiej XX Wieku na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek zarządu krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, współredaktor serii „Krakowska Biblioteka SPP”, zastępca redaktora naczelnego uniwersyteckiego periodyku „Konteksty Kultury”, przewodniczący kapituły Nagrody imienia Krystyny i Czesława Bednarczyków, juror filmowego Festiwalu Form Dokumentalnych NURT. Autor książek: „Jerozolima i Babilon. Miasta poetów emigracyjnych” (1998) „Jaśniejsze strony katastrofy. Szkice o twórczości poetów emigracyjnych”, (2001); „O poezji Wisławy Szymborskiej. Świat a stanie korekty” (2002); „Pod kreską. Teksty z lat 1996-2013” (2013), „Bez rutyny. O poezji Wisławy Szymborskiej i Zbigniewa Herberta” (2016). W jego opracowaniu ukazał się „Wybór poezji” Wisławy Szymborskiej (2016, Biblioteka Narodowa, seria I nr 327). Współautor i redaktor tomów zbiorowych, m. in.: „Pamięć głosów. Studia nad twórczością Aleksandra Wata” (1992); „Ktokolwiek jesteś bez ojczyzny. Topika polskiej współczesnej poezji emigracyjnej” (1995); „Powroty w zapomnienie. Dekada literatury emigracyjnej 1989-1999” (2001); „Portret z początku wieku. Twórczość Zbigniewa Herberta – kontynuacje i rewizje” (2005); „Etapy Józefa Wittlina” (2014).