O konkursie

Nagroda „Krakowska Książka Miesiąca” została ustanowiona przez Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie w 1995 r. dla podtrzymania i rozwoju życia literackiego i kulturalnego naszego miasta oraz regionu, w celu stałego promowania wartościowych książek niekomercyjnych, reprezentujących odpowiedni poziom formalny i merytoryczny. Ma być wsparciem zarówno dla autorów, jak wydawców. Obejmując różne dziedziny piśmiennictwa, powinna przyczynić się do ożywienia krakowskiej kultury.

Pracami jury przyznającego nagrody od początku kieruje Jan Pieszczachowicz, krytyk literacki i redaktor naczelny miesięcznika „Kraków”. W skład jury wchodzą: dr Jan Burnatowski, dr Stanisław Dziedzic, Zofia Gołubiew, dr Karolina Grodziska, Wacław Krupiński, Janusz M. Paluch, prof. Stanisław Stabro, Marcin Wilk, prof. Jacek A. Wojciechowski, prof. Krzysztof A. Zajas, dr Elżbieta Zechenter-Spławińska. Przez minione lata w pracach jury uczestniczyli także prof. Jacek Bomba, prof. Janusz Bogdanowski (1929-2003), prof. Stanisław Burkot (1932-2019), prof. Adam Małkiewicz, dr Andrzej Nowakowski oraz prof. Janusz K. Ostrowski.

Organizatorzy kładą szczególny nacisk na niezależność i obiektywizm w przyznawaniu nagrody, co wydaje się szczególnie ważne wobec podziałów środowiskowych, powstałych głównie na skutek przemian politycznych w Polsce. „Krakowska Książka Miesiąca” będzie stać na straży wartości humanistycznych niezależnie od układów partyjnych, administracyjnych, związkowych, światopoglądowych itp. Regularność i cykliczność w jej przyznawaniu powinna zapewnić ogarnięcie najbardziej wartościowych zjawisk, w miarę jak one się pojawiają.

Od czerwca 2017 r. decyzją Prezydenta Miasta Krakowa Nagroda Krakowska Książka Miesiąca przeniesiona została do Biblioteki Kraków.

Patronem medialnym nagrody jest miesięcznik społeczno-kulturalny „Kraków”.