O konkursie

Nagroda „Krakowska Książka Miesiąca” została ustanowiona przez Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie w 1995 r. dla podtrzymania i rozwoju życia literackiego i kulturalnego naszego miasta oraz regionu, w celu stałego promowania wartościowych książek niekomercyjnych, reprezentujących odpowiedni poziom formalny i merytoryczny. Ma być wsparciem zarówno dla autorów, jak wydawców. Obejmując różne dziedziny piśmiennictwa, powinna przyczynić się do ożywienia krakowskiej kultury.

Od czerwca 2017 r. decyzją Prezydenta Miasta Krakowa Nagroda Krakowska Książka Miesiąca przeniesiona została do Biblioteki Kraków.

Pracami jury przyznającego nagrody od września 2021 r. kieruje prof. Krzysztof A. Zajas. W skład jury wchodzą: dr Jan Burnatowski, Zofia Gołubiew, dr Karolina Grodziska, Wacław Krupiński, dr Anna Marchewka, Janusz M. Paluch, prof. Stanisław Stabro, dr Agnieszka Staniszewska-Mól, Marcin Wilk, dr Elżbieta Zechenter-Spławińska. W składzie jury pozostaje też, jako honorowy przewodniczący, Jan Pieszczachowicz – krytyk literacki i wieloletni redaktor naczelny miesięcznika społeczno-kulturalnego „Kraków” (2003-2018) – współtwórca Nagrody oraz przewodniczący jury w latach 1995-2021. Przez minione lata w pracach jury uczestniczyli także prof. Jacek Bomba, prof. Janusz Bogdanowski (1929-2003), prof. Stanisław Burkot (1932-2019), dr Stanisław Dziedzic (1953-2021), prof. Adam Małkiewicz (1936-2021), dr Andrzej Nowakowski, prof. Janusz K. Ostrowski oraz prof. Jacek A. Wojciechowski.

Organizatorzy kładą szczególny nacisk na niezależność i obiektywizm w przyznawaniu nagrody, co wydaje się szczególnie ważne wobec podziałów środowiskowych, powstałych głównie na skutek przemian politycznych w Polsce. „Krakowska Książka Miesiąca” będzie stać na straży wartości humanistycznych niezależnie od układów partyjnych, administracyjnych, związkowych, światopoglądowych itp. Regularność i cykliczność w jej przyznawaniu powinna zapewnić ogarnięcie najbardziej wartościowych zjawisk, w miarę jak one się pojawiają.

Patronem medialnym nagrody jest miesięcznik społeczno-kulturalny „Kraków”.