Jak zgłosić książkę do Konkursu Krakowskiej Książki Miesiąca?

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy, oraz wysłać trzy egzemplarze nominowanej książki na adres:

Biblioteka Kraków
Dział Wydawnictw i Animacji
pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3

31-154 Kraków

nr kontaktowy: 12 61 89 122

Formularz zgłoszeniowy