O konkursie

Nagroda Krakowska Książka Miesiąca została ustanowiona przez Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie w 1995 r. dla podtrzymania i rozwoju życia literackiego i kulturalnego naszego miasta oraz regionu, w celu stałego promowania wartościowych książek, reprezentujących odpowiedni poziom formalny i merytoryczny. Ma być wsparciem dla autorów i wydawców. Obejmując różne dziedziny piśmiennictwa, powinna przyczynić się do ożywienia krakowskiej kultury.

Od czerwca 2017 r. decyzją Prezydenta Miasta Krakowa Nagroda Krakowska Książka Miesiąca została przeniesiona do Biblioteki Kraków.

Od września 2021 r. pracami jury przyznającego nagrody kieruje prof. Krzysztof A. Zajas. Obecny skład jury: dr Jan Burnatowski (od 2019), Wacław Krupiński, dr Małgorzata Lebda (od 2022), dr Anna Marchewka (od 2021), Justyna Nowicka (od 2022), Janusz Paluch, dr Agnieszka Staniszewska-Mól (od 2021), red. Marcin Wilk (od 2010), prof. Krzysztof A. Zajas (od 2019), prof. Jarosław Fazan (od 2023), Jan Pieszczachowicz – członek honorowy (współtwórca nagrody oraz przewodniczący jury w latach 1995-2021).

W skład jury wchodzili: prof. Jacek Bomba, prof. Janusz Bogdanowski, prof. Stanisław Burkot (do 2019), dr Stanisław Dziedzic (do 2021), Zofia Gołubiew (od 2016 do 2022), dr Karolina Grodziska (do 2022), prof. Adam Małkiewicz (do 2010), dr Andrzej Nowakowski, prof. Janusz K. Ostrowski, Jan Pieszczachowicz (od 1995 do 2021), prof. Stanisław Stabro (do 2021), prof. Jacek A. Wojciechowski (do 2021), dr Elżbieta Zechenter-Spławińska (do 2022),

Patronami medialnymi nagrody są Radio Kraków i Krakowskie Biuro Festiwalowe – operator programu Kraków Miasto Literatury UNESCO.