Okładka książki Wydział prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Przemysław Marcin Żukowski

Wydział prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w latach 1918–1939

Nagroda Krakowskiej Książki Miesiąca Września 2017

O książce

Jury nagrody „Krakowska Książka Miesiąca” uhonorowało tytułem „Książki września” 2 tomową pracę  „Wydział prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w latach 1918–1939”, autorstwa Przemysława Marcina Żukowskiego, doktora nauk humanistycznych, adiunkta Uniwersytetu Jagiellońskiego, wydaną przez Księgarnię Akademicką w Krakowie.

O autorze

Przemysław Marcin Żukowski – ur. w 1978 r., dr nauk humanistycznych UJ (2008), adiunkt w Archiwum UJ. Interesuje się historią dyplomacji I poł. XX w., historią nauki, biografistyką oraz dziejami UJ, ze szczególnym uwzględnieniem historii Wydziału Prawa od II poł. XIX w. do 1939 r.
Autor publikacji: Na przełomie pokoju i wojny. Francja w oczach polskiej opinii publicznej od wiosny 1938 roku do lata 1940 roku (Kraków 2012), Profesorowie Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, t. II: 1780-2012, red. D. Malec (Kraków 2014), Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w latach 1918-1939 (Kraków 2016), współautor pięciu tomów wydawnictwa Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51-1917/18: M-N, O-Q, R, S-Ś, T-Ż, red. K. Stopka (Kraków 2011-2015) oraz Kolekcji „Ex-librisów” Antoniego Ryszarda w Krakowie, red. D. Błońska (Kraków 2015). Redaktor m.in. R. Umiastowski, Dziennik wojenny 1939-1945 (Warszawa 2009) i W. Pobóg-Malinowski, Z mojego okienka. Fakty i wrażenia z lat 1939-1945, t. I: 1939-1940 (Łomianki 2013). Stypendysta m.in. Fundacji z Brzezia Lanckorońskich (2006), Fundacji Marii Zdziarskiej-Zaleskiej (2007, 2009) oraz Polonia Aid Foundation Trust (2015).

Autor o książce

Niniejszy zbiór dokumentów stanowi uzupełnienie monografii dotyczącej Wydziału Prawa mojego autorstwa. Mam nadzieję – zgodnie z zasadą, że historyk nie gardzi żadnym źródłem – iż będzie też stanowić podwaliny dalszych prac badawczych nad dziejami krakowskiego fakultetu jurydycznego.

Tom obejmuje – w formie trzech części – zarówno dokumenty pochodzące ze zbiorów Archiwum UJ prezentowane in extenso, jak i opracowania (biogramy) mojego autorstwa. […] Część pierwsza zawiera zachowane w Archiwum UJ protokoły […] posiedzeń Rady Wydziału Prawa za lata akademickie 1918/19-1939/40. […] Część druga zawiera natomiast krótkie biogramy wszystkich czynnych w latach 1918-1939 pracowników naukowych […]. Część trzecia zawiera krótkie notki biograficzne 14 zatrudnionych na Wydziale Prawa UJ w latach 1918-1939 pracowników administracyjnych i technicznych […]. Jest to pierwsza próba przybliżenia sylwetek osób, które stanowiły zaplecze naukowej działalności Wszechnicy Krakowskiej.

[…] Dla wielu Ludwig van Beethoven będzie najwybitniejszym kompozytorem w dziejach, dla innych jednym z największych, a zapewne znajdzie się też grupa, której motywów takiego myślenia nie pojmę, dla której pozostaje on denerwującym i krnąbrnym starcem. Jednak obojętne, po której stronie się opowiemy – jest jedna stała: nikt nie może przejść obok tej postaci obojętnie […]

Taki właśnie był Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wielki zaangażowaniem swoich profesorów, ich pracą na uczelni i poza nią. Sławny publikowanymi przez nich pracami. Światły ich wiedzą, poglądami i zainteresowaniami. Konserwatywny i – jednak – trochę głuchy na pewne nowe prądy i zainteresowania. Niemniej to wszystko uprawnia mnie do przywołania jeszcze raz – ostatni – słów Michała Patkaniowskiego. Krakowski fakultet prawniczy trwa nadal, tyle że Estreicherów, Fierichów, Jaworskich, Rostworowskich, Wróblewskich zastąpiły inne, nie mniej ważne nazwiska, będące ikonami obecnego Wydziału. Wciąż jest to ten sam fakultet, a pokolenie przełomu wieków XIX i XX oraz XX i XXI spaja profesorska rodzina Zollów.

Przemysław Marcin Żukowski