Okładka książki Duchowieństwo diecezji krakowskiej w XVIII wieku
Okładka książki

Wydawnictwo Antykwa
Kraków 2010

Ks. Jan Szczepaniak

Duchowieństwo diecezji krakowskiej w XVIII wieku. Studium prozopograficzne

Nagroda Krakowskiej Książki Miesiąca Kwietnia 2011

O książce

W roku 2010 na półkach księgarskich pojawiła się monumentalna praca pióra ks. Jana Szczepaniaka dotycząca duchowieństwa diecezji krakowskiej w XVIII wieku – ujęcie prozopograficzne. Książka, licząca 758 stron, składa się ze wstępu, sześciu rozdziałów, zakończenia, po którym następuje siedem aneksów, bibliografia, wykaz skrótów, spisy tabel i rycin oraz indeksy: osobowy i miejscowości. Pierwszy z indeksów, bardzo cenny w swojej treści, jest w zasadzie słownikiem biograficznym duchowieństwa występującego na kartach prezentowanej księgi. Pracę kończy Résumé tłumaczone przez Alicję Rychlewską-Delimat.

Krzysztof Haptaś „Duchowieństwo diecezji krakowskiej w XVIII wieku : studium prozopograficzne”, Jan Szczepaniak, Kraków 2010 : [recenzja]

O autorze

Jan Szczepaniak – polski duchowny rzymskokatolicki, historyk. Wykładowca na Uniwersytecie Papieskim im. Jana Pawła II w Krakowie.