Okładka książki Karol Kremer...

Urszula Bęczkowska

Karol Kremer i krakowski urząd budownictwa w latach 1837–1860

Nagroda Krakowskiej Książki Miesiąca Marca 2011

O książce

Książka przybliża postać Karola Kremera - jednego z najważniejszych architektów I połowy XIX wieku, zasłużonego w dziedzinie konserwacji zabytków i badań nad dziejami polskiej sztuki. Autorce udało się dookreślić oeuvre Kremera, weryfikując narosłe wokół niego mity, zdefiniować specyfikę twórczości architekta, a także pokazać jego wkład - jako wieloletniego zwierzchnika lokalnych służb budowlanych - w kształtowanie nowego języka formalnego współczesnej mu generacji. W książce podjęto ponadto próbę scharakteryzowania architektury powstałej w kręgu oddziaływania krakowskiego urzędu budownictwa. W tym zakresie praca odsłoniła mechanizmy funkcjonowania lokalnego środowiska architektonicznego, przyniosła analizę najważniejszych realizacji budowlanych i konserwatorskich, pokazała drogi przenikania do Krakowa zachodnioeuropejskich wpływów oraz stopień i charakter ich recepcji.

O autorce

dr Urszula Bęczkowska - absolwentka prawa i historii sztuki UJ, tytuł doktora uzyskała w 2008 roku (na podstawie pracy Karol Kremer i krakowski urząd budownictwa 1837-1860). Laureatka m.in. nagród w konkursie im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa przyznawanych przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki (za pracę magisterską - 2003 i doktorską - 2009) i Nagrody Rektora UJ (2012).