Okładka książki Trzy ołówki
Okładka książki

Wydawnictwo Austeria
Kraków, Budapeszt 2013

Ewa Elżbieta Nowakowska

Trzy ołówki

Nagroda Krakowskiej Książki Miesiąca Kwietnia 2014

O książce

Tomik wierszy Ewy Elżbiety Nowakowskiej z posłowiem Wojciecha Ligęzy.

„Tak jak w poprzednich zbiorach poetyckich Ewy Elżbiety Nowakowskiej w tomie Trzy ołówki istotną rolę odgrywają wyobraźnia, uważność analitycznego oka, studiowanie rzeczy małych, lecz znaczących, dociekanie sensów zaszyfrowanego pisma zdarzeń. W jej wierszach metafory światła, blasku, lustra, zasłon, szyb przekazują poszukiwania żydowskiego świata sprzed Zagłady, ale też mówią o nieprzekraczalnej granicy, niepewności umysłu, bezradności współczucia. Autoportrety z dzieciństwa, autentyczność topografii krakowskiego Kazimierza, spotkania pamięci o świętach, księgach, tradycjach myśli żydowskiej z chrześcijańskim sacrum i uroczystościami celebrowanymi przez Kościół łączą się we frapującą opowieść poetycką – z Brunonem Schulzem w tle – i jego światem, tak bliskim poezji.”- Wojciech Ligęza

O autorce

Ewa Elżbieta Nowakowska (ur. 1972 r.) – polska poetka, tłumaczka i eseistka. Tłumaczyła na język polski takich autorów jak m.in.: Laurence Freeman, Thomas Merton, Alice Munro, Garth Nix, Ruth Padel. Tłumaczyła również poezję Ewy Lipskiej na język angielski.