Okładka książki Warsztaty Krakowskie

pod redakcją Marii Dziedzic

Warsztaty krakowskie 1913–1926

Nagroda Krakowskiej Książki Miesiąca Października 2010

O książce

Album poświęcony jest stowarzyszeniu artystów i rzemieślników działającemu na początku XX wieku przy Muzeum Techniczno‑Przemysłowym w Krakowie (obecnie w tym budynku mieści się Wydział Form Przemysłowych krakowskiej ASP).