Okładka książki Warsztaty Krakowskie
Okładka książki

Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych
Kraków 2009
ISBN 978‑83‑62321‑02‑5

pod redakcją Marii Dziedzic

Warsztaty krakowskie 1913–1926

Nagroda Krakowskiej Książki Miesiąca Października 2010

O książce

Album poświęcony jest stowarzyszeniu artystów i rzemieślników działającemu na początku XX wieku przy Muzeum Techniczno‑Przemysłowym w Krakowie (obecnie w tym budynku mieści się Wydział Form Przemysłowych krakowskiej ASP).