Okładka książki Sibi, Deo, Posteritati. Jabłonowscy a sztuka w XVIII wieku

Andrzej Betlej

Sibi, Deo, Posteritati. Jabłonowscy a sztuka w XVIII wieku

Nagroda Krakowskiej Książki Miesiąca Grudnia 2010

O książce

Tytuł książki jest nawiązaniem do inskrypcji zdobiących siedzibę Jabłonowskich, łączącym je odpowiednio z kolejnymi bohaterami niniejszej publikacji. Omówiono tu sylwetki: Jana Stanisława (1669–1731), jego syna – Stanisława Wincentego (1694–1754) oraz bratanka tego pierwszego – Józefa Aleksandra (1711–1777). Poprzez naszkicowanie aktywności kolejnych przedstawicieli jednego „domu” zaprezentowano zmieniający się stosunek polskiej magnaterii do kwestii artystycznych; istotną zmianę jakościową, różne postawy, ewoluujące w trakcie epoki saskiej. Artystyczne sposoby tworzenia wizerunku familii, a zarazem utrwalania pozycji Jabłonowskich są typowe dla XVI i XVII stulecia.

O autorze

dr hab. Andrzej Betlej, prof. UJ - ur. 26 października 1971 w Krakowie, absolwent historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim, adiunkt w Instytucie Historii Sztuki UJ. W r. 1999 uzyskał tytuł doktora (praca doktorska pod kierunkiem prof. Jana K. Ostrowskiego). 28 stycznia 2011 Rada Wydziału Historycznego UJ nadała mu tytuł doktora habilitowanego. W maju 2019 tytuł profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od stycznia 2012 pełni funkcję redaktora naczelnego czasopisma „Modus. Prace z historii sztuki” . Dyrektor Instytutu Historii Sztuki UJ w latach 2012-2015. Od 1 stycznia 2016 Dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie.