Okładka książki W poszukiwaniu piękna

Bogdan Podgórski

W poszukiwaniu piękna. Bronisława Rychter-Janowska 1868–1953

Nagroda Krakowskiej Książki Miesiąca Lutego 2016

O książce

Album „W poszukiwaniu piękna. Bronisława Rychter-Janowska 1868-1953”, to niezwykła, pięknie wydana monografia nietuzinkowej artystki, związanej z Lwowem, Starym Sączem i Krakowem – Bronisławy Rychter-Janowskiej, obrazująca jej życie i twórczość. Bogato ilustrowana publikacja zawiera też m.in. kalendarium życia i twórczości artystki, recenzje współczesnych jej krytyków i ciekawe anegdoty. To także przedstawione przez autora, oczarowanie malarki polskim dworem, symbolem polskości i dawnej kultury szlacheckiej. Bo ten właśnie motyw stanowił osobny rozdział twórczości artystki. Dodatkowym walorem publikacji są liczne barwne oraz archiwalne reprodukcje prac Rychter-Janowskiej znajdujące się w zbiorach muzealnych i prywatnych, jak również pierwszy raz publikowane fotografie archiwalne artystki, jej bliskich i przyjaciół.