Okładka książki Mistrzowie i przyjaciele
Okładka książki

Polskie Wydawnictwo Muzyczne
Kraków 2011
ISBN 978-83-224-0937-4

Krzysztof Meyer

Mistrzowie i przyjaciele

Nagroda Krakowskiej Książki Miesiąca Maja 2012

O książce

Książka Krzysztofa Meyera jest głęboko osobista, ale mówi też dużo o świecie, w którym Kompozytorowi przyszło żyć, a pośrednio o czasach Polski Ludowej. Jest też książką programowo powściągliwą. Autor koncentruje się na tych postaciach, które zaważyły na jego życiu jako muzyka, a więc na nauczycielach, przyjaciołach, dalszych kolegach. W tej relacji łączy się sztuka portretowania rozmaitych osób z opowieścią o własnym artystycznym (i po prostu ludzkim) dojrzewaniu.

 - Michał Głowiński

O autorze

Krzysztof Meyer (ur. 1943) – polski kompozytor, pianista, pedagog i autor książek o muzyce.