Okładka książki Kariery zawodowe studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego...
Okładka książki

Księgarnia Akademicka
Kraków 2009

Andrzej Kazimierz Banach

Kariery zawodowe studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego pochodzenia chłopskiego z lat 1860/1861–1917/1918

Nagroda Krakowskiej Książki Miesiąca Maja 2010

O książce

Zainteresowanie badaczy społecznością studencką Uniwersytetu Jagiellońskiego, jej składem społecznym, a częściowo także karierą zawodową po zakończeniu studiów, sięga początków XX stulecia. [...] Nikt jednak szczegółowo nie zajął się studentami pochodzenia chłopskiego. [...] Chociaż niniejszy tom studiów poświęcony karierom zawodowym studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego pochodzenia chłopskiego nawiązuje do badań wcześniejszych, to jednak w porównaniu do badań z 1997 roku ma zupełnie nową jakość. Opracowanie to wymagało znacznego poszerzenia zakresu kwerendy źródłowej i wykorzystania zróżnicowanej literatury przedmiotu, ponieważ kariery bohaterów tej książki rozciągały się przez kolejno następujące po sobie epoki: czasy zaborów i I wojny światowej, Polski międzywojennej, II wojny światowej i okupacji, a nawet PRL-u. Każda z tych epok rodziła rozmaite szanse, ale i trudności w ich karierze i pracy zawodowej.

- fragment wstępu

O autorze

prof. dr hab. Andrzej Kazimierz Banach - polski historyk nauki i wychowania XVI–XX w., profesor nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, dziekan Wydziału Historycznego UJ. Zmarł 7 kwietnia 2019 roku.