Okładka książki Dwie dekady polskiej reklamy
Okładka książki

Agencja Wasilewski
Kraków 2013
ISBN 978-83-924039-2-0

Piotr Wasilewski

Dwie dekady polskiej reklamy. 1990–2010

Nagroda Krakowskiej Książki Miesiąca Października 2013

O książce

Pierwsze na polskim rynku kompendium przedstawiające i podsumowujące, na 468 stronach, dokonania branży reklamowej w minionym okresie III Rzeczypospolitej, zilustrowane zdjęciami kilkuset reklam – nagrodzonych, popularnych, kontrowersyjnych.

Fundament tomu tworzy szczegółowa kronika ponad pięciuset faktów i wydarzeń. Zestawione obok siebie, rok po roku, obrazują kolejne etapy rozwoju branży, środowiska jej twórców oraz udział reklamy w transformacji. Rozdział zatytułowany Tak to pamiętamy... – dwie dekady reklamy we wspomnieniach jej twórców, to zbiór kilkudziesięciu wspomnień, przemyśleń, podsumowań i ocen spisanych osobiście przez wpływowych i uznanych liderów branży, w większości jej pionierów. Ich osobiste refleksje nie tylko odtwarzają atmosferę niedawno minionych lat, ale też niejednokrotnie uzupełniają opisywane w kronice wydarzenia o prywatny komentarz ich uczestników. Trzecią częścią książki są – ujęte w formie tabel i wykresów – przekrojowe zestawienia danych liczbowych, w tym m.in. nakłady ponoszone przez reklamodawców, obrazujące wartość i dynamikę zmian na rynku reklamy w Polsce.

O autorze

Piotr Wasilewski

Założyciel Agencji Wasilewski, z wykształcenia etnograf i dziennikarz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), z pasji krytyk filmowy i autor książek: o filmie („Świadectwa metryk. Polskie kino młodych lat 80.”, 1990) i Marku Hłasce („Marek Hłasko nieznany”, 1991 oraz „Śladami Marka Hłaski”, 1994).

W drugiej połowie lat 80. redaktor, kierownik działu kultury i zastępca redaktora naczelnego w dwutygodniku „Student”, współpracownik kilku tygodników społeczno-kulturalnych; w latach 90. redaktor miesięczników filmowych „Premiera” (współzałożyciel), „Film Pro” i „Powiększenie” a także juror i współpracownik festiwali młodego kina w Kijowie, Bratysławie i Cottbus. Współpomysłodawca i pierwszy dyrektor programowy (w latach 1991-1995) najstarszego w III RP ogólnopolskiego festiwalu filmu reklamowego i reklamy- cenionego w środowisku Crackfilmu (zakładka Moje Crackfilmy). Inicjator i wieloletni organizator corocznych pokazów w Krakowie słynnego show reklamowego – „Noc reklamożerców”.

Współautor wystawy w kwietniu 2010 roku na 20-lecia polskiej reklamy, pt. „Reklama w Polsce, Polska w reklamie”, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR.

Pomysłodawca i współautor pierwszej w III RP syntezy o rynku reklamy w naszym kraju („Pionierzy i tytani polskiej reklamy) oraz dwutomowej monografii o reklamie społecznej („Propaganda dobrych serc, czyli pierwszy tom o reklamie społecznej” i „Szlachetna propaganda dobroci, czyli drugi tom o reklamie społecznej”). W 2013 roku opublikował kilkusetstronicowe własne opracowanie osiągnięć branży reklamowej – „Dwie dekady polskiej reklamy. 1990-2010”.

Autor artykułów w opracowaniach zbiorowych, ostatnio m.in.

- „Nie pakuj się do trumny! Daj przykład! Reklamy i kampanie społeczne w promocji zdrowia”,
W: „Komunikowanie w ochronie zdrowia – interpersonalne, organizacyjne i medialne”, red.
naukowa prof. T. Goban-Klas, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2014
- „Zrozum mnie, polub i szanuj!”, W: „Zrozum mnie i szanuj. Refleksje wokół niepełnosprawności
intelektualnej”, red. A. Suchcicki, Stowarzyszenie Bardziej Kochani, Warszawa 2016
- „Artysta reklamy w służbie pożytku publicznego”, W: „Być jak Pągowski. Andrzej Pągowski w
rozmowie z Dorotą Wellman”, Wydawnictwo Agora, Warszawa 2017

Rzecznik prasowy wojewody małopolskiego (2001-2006). Członek Rady Programowej Radia Kraków SA (2012-2017). Od ponad dwóch dekad wykładowca akademicki: Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.