Okładka książki Blisko wiersza
Okładka książki

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak
Kraków 2013
ISBN 978-83-240-2069-0

Marian Stala

Blisko wiersza. 30 interpretacji

Nagroda Krakowskiej Książki Miesiąca Listopada 2013

O książce

Marian Stala jest nie tylko uczonym, profesorem UJ, badaczem młodopolskich metafor, znawcą poezji Mickiewicza, Leśmiana i Miłosza, lecz także eseistą i krytykiem, uważnie obserwującym przemiany współczesnej polskiej poezji. Ważne miejsce w jego pisarstwie zajmują interpretacje pojedynczych – nieprzypadkowo przezeń wybieranych – wierszy.

Mało kto czyta dziś poezję równie uważnie i subtelnie. Dysponując świetnym warsztatem, ale przede wszystkim niezwykłą wrażliwością i intuicją, krytyk wnika w najskrytsze metafizyczno-egzystencjalne sensy analizowanych utworów, ujawnia stojące za nimi „światoodczucie”, daje prawdziwą lekcję, jak można znaleźć się nie tylko „blisko wiersza”, ale dotrzeć do jego serca, wydobyć całą jego mądrość i piękno. Lektura tego „prywatnego zbioru olśnień i zaciekawień” – m.in. wierszami Mickiewicza, Szymborskiej, Miłosza, Białoszewskiego, Wata, Barańczaka, Świetlickiego – stanie się dla czytelników poezji prawdziwą przygodą.

O autorze

Marian Stala (ur. 1952) – polski krytyk i historyk literatury, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego.