Okładka książki Dzieje teatru w Krakowie

Wydawnictwo Literackie
Kraków 2012
ISBN 9788308050132

Diana Poskuta-Włodek

Dzieje teatru w Krakowie 1918–1939. Zawodowe teatry dramatyczne

Nagroda Krakowskiej Książki Miesiąca Lutego 2013

O książce

Książka Diany Poskuty-Włodek „Dzieje teatru w Krakowie 1918–1939” zawiera pełny, panoramiczny obraz życia teatralnego Krakowa, porządkuje i opisuje zagadnienia dotyczące sztuki i funkcjonowania teatrów, ukazuje, wplecione w narrację, sylwetki dziesiątek artystów i ludzi teatru. Autorka łączy badawczą rzetelność z umiejętnością zastosowania wartkiej i barwnej narracji, użycia plastycznego opisu i anegdoty, wydobycia na światło dzienne nieznanych, niekiedy wręcz sensacyjnych źródeł, sugestywnego potraktowania zjawisk artystycznych – takich jak inscenizacja, scenografia, aktorstwo, oraz obyczajowych – bowiem lata dwudzieste i trzydzieste XX wieku to w teatrze okres o wyjątkowej intensywności. Książka została pomyślana jako kolejny tom uznanej nie tylko przez historyków teatru serii Wydawnictwa Literackiego DZIEJE TEATRU W KRAKOWIE.

O autorce

Diana Poskuta-Włodek – specjalistka w zakresie literaturoznawstwa polskiego i teatrologii, dr hab. nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.