Okładka książki O historii nie dla idiotów
Okładka książki

Wydawnictwo Literackie
Kraków 2019
ISBN 978-83-08-06867-0

Andrzej Nowak

O historii nie dla idiotów

Nagroda Krakowskiej Książki Miesiąca Listopada 2019

O książce

Historia nie dla idiotów składa się z dwóch części: wywiadów i esejów. W pierwszej autor rozmawia ze znakomitymi eseistami oraz historykami: Piotrem Wandyczem, Andrzejem Sulimą Kamińskim, Romanem Szporlukiem, Tomaszem Łubieńskim, Andrzejem Walickim, Henrykiem Samsonowiczem, Antonym Polonskym i Andrzejem Paczkowskim. W rozmowach przewijają się pojęcia patriotyzmu, pamięci, zdrady i polityki. Przenikliwe i wielowarstwowe odpowiedzi rozmówców gwarantują czytelnikowi pogłębioną refleksję nad wspólnotą polityczną i najważniejszymi wartościami w życiu społecznym. W drugiej części książki profesor szuka odpowiedzi na pytania o polską tożsamość oraz pozycję w świecie – od chrztu Polski po działalność IPN.

O autorze

Andrzej Nowak fot. Andrzej Hulimka

Andrzej Nowak fot. Andrzej Hulimka

Andrzej Nowak (ur. 1960) - profesor zwyczajny w Instytucie Historii PAN oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim. Specjalizuje się w dziejach Polski i Europy Wschodniej XIX-XX wieku. Wykładał m.in. na uniwersytetach Harvarda, Columbia, Rice, Cambridge; od 2016 w Kolegium Europejskim w Natolinie. W latach 1991-1994 redaktor naczelny „Arki”, od 1995 do 2012 - dwumiesięcznika „Arcana”, a od 2013 „Studiów z dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”. Autor ponad 30 książek, m.in. Polska i trzy Rosje. Polityka wschodnia Piłsudskiego; History and Geopolitics. A Contest for Eastern Europe; Pierwsza zdrada Zachodu. 1920 - zapomniany appeasement; Dzieje Polski (t. 1-3); Metamorfozy Imperium Rosyjskiego. Od 2016 roku przedstawia cotygodniowy cykl opowieści w Polskim Radio pt. Historia żywa. Laureat Programu Mistrz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Otrzymał także m.in. trzykrotnie nagrodę Klio, jak również Nagrodę Historyczną im. Kazimierza Moczarskiego i Nagrodę im. Jerzego Giedroycia.