Okładka książki Poezja to jest złoty szerszeń
Okładka książki

Wydawnictwo Antykwa
Kraków 2015
ISBN 978-83-60154-40-3

Adam Kulawik

Poezja to jest złoty szerszeń. Rzecz o poematach K.I. Gałczyńskiego

Nagroda Krakowskiej Książki Miesiąca Maja 2015

O książce

O liryce Gałczyńskiego od dawna pisano i wciąż się pisze. Ale zarówno ci krytycy, którzy pisali o niej pochlebnie, jak i ci, co robili to mniej niż powściągliwie, kiedy przyszło do pisania o tym, co w tej twórczości arcygenialne – o poematach – dali dowody krytycznej indolencji i nierzadko swoimi uwagami bezcześcili te utwory. Czytali je tak, jak można bez szkody dla poetyckiego przekazu czytać „Satyrę na bożą krówkę”, „Wycieczkę do Świdra” lub „Pomnik studenta”, a one – poematy – wymagały skupionej uwagi, jaką daje pokora wobec tekstu. A tej brakowało.

O autorze

Adam Kulawik - teoretyk literatury, wersolog, hermeneuta. Autor podręczników poetyki, twórca prozodyjnej teorii wiersza. Kiedyś profesor trzech krajowych i dwu francuskich uniwersytetów, obecnie na emeryturze.