Okładka książki Zagram ci to kiedyś

Stanisław Radwan

Zagram ci to kiedyś. Stanisław Radwan w rozmowie z Jerzym Illgiem

Nagroda Krakowskiej Książki Miesiąca Grudnia 2018

O książce

Stanisław Radwan – legenda polskiego teatru, kompozytor i pianista, w rozmowie z przyjacielem i wydawcą Jerzym Illgiem wspomina współpracę z Konradem Swinarskim, Jerzym Grzegorzewskim, Andrzejem Wajdą, Jerzym Jarockim, Zygmuntem Hübnerem, odsłaniając kulisy wielu słynnych przedstawień. Opowiada o bojach z cenzurą, teatralnych przygodach i podróżach, o znaczeniu mistrzów i ciągłości w kulturze, ale szczerze mówi także o okresie picia i słynnym, notorycznym spóźnialstwie. Odtwarza niezwykłą atmosferę rodzinnego domu, kreśli piękne portrety rodziców, kobiet swojego życia, legendarnych profesorów Szkoły Muzycznej i ważnych ludzi, których miał szczęście poznać: Karola Wojtyły, Krzysztofa Pendereckiego, Ewy Demarczyk, Piotra Skrzyneckiego, Nadii Boulanger, Pierre’a Schaeffera, Franciszka Starowieyskiego, Romana Polańskiego.

O autorze

Stanisław Radwan i Jerzy Ilgg

Jerzy Illg - (ur. 1950)- Redaktor, wydawca, krytyk literacki, doktor nauk humanistycznych. Od 1983 roku redaktor,
a od 1992 redaktor naczelny wydawnictwa Znak. W latach 1974-1983 pracownik naukowy na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego, z którego w stanie wojennym został wyrzucony z przyczyn politycznych. Przed 1989 rokiem publikował w pismach drugiego obiegu i emigracyjnych. W 1986 zorganizował w swoim katowickim mieszkaniu międzynarodową konferencję o Milanie Kunderze. Przeprowadził i opublikował w polskich i zagranicznych pismach („Res Publica", „Tygodnik Powszechny", „NaGłos", „Lettres Internationales", „Corriere della Sera") szereg wywiadów, m.in. z Wisławą Szymborską, Czesławem Miłoszem, Josifem Brodskim, Tomasem Venclovą, Kazimierzem Kutzem, Andriejem Tarkowskim, Zofią Hertz. Trzykrotnie uczestniczył w uroczystościach noblowskich w Sztokholmie (Brodski - 1987, Heaney - 1995, Szymborska - 1996), towarzysząc laureatom, których dzieła wydawał.

Stanisław Radwan – (ur. 1939) - kompozytor muzyki teatralnej i filmowej, pianista, okazjonalnie aktor i reżyser. Absolwent PWSM w Krakowie (1966), studiował m. in. u Ludwika Stefańskiego i Krzysztofa Pendereckiego. W 1967 roku odbył staż u Pierre'a Schaeffera w paryskiej Groupe de Recherches Musicales.Związany z Piwnicą pod Baranami i Starym Teatrem w Krakowie, którego w latach 1980-1990 był dyrektorem naczelnym
i artstycznym. Współpracował z czołowymi scenami polskimi. Napisał muzykę do przeszło 400 spektakli i filmów. Autor trzech płyt.